Tinnitus (Kulak Çınlaması) nedir? Neler yapılmalıdır?

Tinnitus (Kulak Çınlaması) nedir? Neler yapılmalıdır?

Tinnitus dışarıdan bir ses kaynağı olmaksızın duyulan ses anlamına gelir ve en yaygın işitsel semptomlardan biridir. Erişkinlerde görülme oranı %8.2 ile 20 arasında değişmektedir . Ancak bu kişilerin 0,5- % 6’sının tinnitustan olumsuz etkilendiği ve işlevselliklerinin bozulduğu bildirilmiştir. Tinnitusun doğasını anlamak ve terapi/tedavi geliştirmek için yapılan tarihteki erken çalışmalar ve şimdiki yoğun çalışmalar gösteriyor ki bu işitsel yakınma tüm zamanlarda ve dünya genelinde tüm toplumları ilgilendiren önemli ve yaygın bir sağlık sorunu olmuştur. Özellikle odyoloji/otoloji, nörobilim ve psikiyatri alanları milyonlarca kişinin hayatında medikal, psikolojik ve sosyal zorluklara neden olan tinnitus üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Tinnituspresbiakuzi, gürültü maruziyeti vb. birçok otolojik bozuklukta görülebilmektedir ve genellikle bening bir semptomdur. Tinnitus kulaklarda ya da baş içinde algılanan sese karşı kişinin duygusal reaksiyon gösterdiği bir semptomdur. Tinnitusun algısal karakteristiği ve bu algıya gösterilen reaksiyon; bireysel farklılıklar göstermektedir ve tinnitusunpsikoakustik özelliklerinden bağımsızdır. Bazı bireylerde günün sadece çok kısa bir zaman diliminde hissederken bazı bireyler ise uyanık olunan tüm zaman diliminde hissetmektedir. Kronik vakalarda, stres, anksiyete, uyku sorunları, dikkat ve odaklanma ile ilgili sorunlar çalışma ve sosyal hayatı etkileyerek yaşam kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır.Tinnituslu bireylere yardımcı olmak için farklı prosedürler uygulansa da tinnitusu ortadan kaldıracak medikal bir tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Günümüzde uygulanan terapiler kişinin tinnitusa adaptasyonu ve semptomların modüle edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ayrıntılı ve farklı alanları içeren değerlendirme, doğru terapi ve yönlendirme için ön koşuldur. Tinnitus ile baş etmek için etkilediği alanları belirleyerek multidisipliner bir yaklaşımla sorunu ele almak, tinnitus algısını dolayısıyla oluşturduğu olumsuz etkileri azaltacaktır. Bu sebeple tinnituslu bireylerin ayrıntılı değerlendirilmesi, eşlik eden semptomlar ve derecelerinin belirlenmesi önemlidir. Tinnitusterapi/tedavilerini planlamak ve şikayetlerin derecesini ölçmek için tinnitus ölçeklerinden yararlanılır. Bu ölçeklere göre tinnitus şiddeti derecelendirilir ve tinnitus düzeyi belirlenir. Bu düzey temel alınarak terapi planlanır ve tinnitustaki değişim yine bu ölçekler kullanılarak belirlenir.

No Comments

Post A Comment