Kulak içi ve Kulak arkası işitme cihazları farkları

Kulak içi ve Kulak arkası işitme cihazları farkları

Kulak arkası ve kulak içi cihazlar yalnızca görüntü bakımından değil, bir çok açıdan birbirinden ayrılmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise işitme cihazlarında kullanılan mikrofonun cihaz üzerindeki konumudur. Kulak arkası işitme cihazları, kullanılan iki mikrofon da işitme cihazı kabininin arkasında bulunduğu için, kulak kepçesinin akustik görevleri kullanılamaz, yapı bakımından doğal yönselliği sunamazlar, yazılımsal bazı düzenlemeler ile sesin yönselliğini doğala yaklaştırmaya çalışırlar, fakat ne olursa olsun tam anlamıyla doğal yönselliğe ulaşamazlar. Kulak içi cihazlar ise, kullanılan mikrofon kulak kanalının başlangıcında bulunması sayesinde, kulak kepçesinin tüm akustik özellikleri kullanılır. Bu sayede , özellikle sesin yönselliğini doğala çok daha yakın şekilde sunabilir. Fakat bu avantaj, yanında bir de dezavantaj ile gelir, kulak içi cihazlarda mikrofon ve hoparlör kulak kanalına fazla temas ettiği için, kulak kiri , ter ve kulak akıntısı gibi durumlarda oksitlenme riski meydana gelmektedir. Kulak arkası cihazlarda bu risk daha düşüktür.

No Comments

Post A Comment