İşitme kaybı tipleri nelerdir?

İşitme kaybı tipleri nelerdir?

  • İletim Tipi İşitme Kaybı: Dış ve/veya orta kulaktan ses iletiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu dış kulak yolundaki kulak kiri, enfeksiyon veya travma nedeniyle meydana gelen kulak zarı hasarı, orta kulakta kemikçiklerin zarar görmesi veya sertleşmesi veya enfeksiyonun neden olduğu orta kulaktaki sıvıdan kaynaklanabilir. Koklea kaynaklı işitme kaybından farklı olarak, genellikle ses algısının diğer yönlerinde belirgin bozulmalara veya anormalliklere neden olmamaktadır.

 

  • Sensörinöral Tip İşitme Kaybı: Bu işitme kaybında ses iç kulağa kadar iletilir ancak ses enerjisini elektrik enerjisine çeviren iç kulakta (koklea) veya bu enerjiyi beyine taşıyan sinirde (8. kafa çifti) veya daha üst santral merkezlerde bir hastalığa bağlı işitme kaybı oluşur. Sensörinöral tip işitme kaybı hem işitme duyarlılığını hem de konuşmanın anlaşılmasını ve diskriminasyonunu etkiler. Koklea veya buradan çıkan işitme yollarının hasara uğraması, analiz yapma ve nöral kodlama fonksiyonunu etkiler.

 

 

  • Mikst Tip İşitme Kaybı: İletim tipi işitme kaybı ve sensörinal işitme kaybının birlikteliğidir.İç kulağın yanı sıra orta kulak ve dış kulak yolu problemlerine bağlıdır. Altta yatan sensörinöral kaybın farkında olmak önemlidir.
No Comments

Post A Comment