İşitme kaybı dereceleri ve etkileri nelerdir?

İşitme kaybı dereceleri ve etkileri nelerdir?

 • 16-25 dB Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı
 • İşitme testi yapılmadan anlaşılması zordur.
 • Uzaktaki ve fısıltı düzeyindekikonuşmayı anlamakta zorlanırlar.
 • Bu düzeyde işitme kaybı, kişinin kimi etkinliklere katılmak için özgüvenin yetersiz olmasına veya bunu kaybetmesine sebep olabilir.
 • 26-40 dB Hafif Derecede İşitme Kaybı
 • Yaklaşık 30-40dB’lik işitme kayıplı birey günlük konuşmaların ¼’ünü kaçırabilir.
 • Özellikle okul çağındaki çocuğun akademik becerilerinin düşmesine sebep olmaktadır.
 • 30-40 dB’lik işitme kaybı olan çocuk, düşük şiddetle konuşan konuşmacının, uzak, dudak okumanın yetersiz olduğu, gürültülü ortam veya sınıftaki konuşmaların yaklaşık yarısını anlamakta zorlanabilir.
 • Bu şiddette işitme kaybı olan çocuklar, sınıfta “dikkatsiz eksikliği olan”, “istediğini duyan” çocuklar olarak nitelenebilir.
 • Dikkat gerektiren durumlarda daha çok efor harcarlar ve daha çabuk yorulurlar.
 • 41-55 dB Orta Derecede İşitme Kaybı
 • Bu şiddette işitme kaybı olan birey, işitme cihazı olmadan konuşma seslerinin % 50–70‘nini kaçırır.
 • Bu düzeyde işitme kaybı olan çocuğun, işitme cihazı olmadan, dil-konuşma gelişimini tamamlaması güçtür.
 • Dil-konuşma gelişimi ve ayırt etme yetersizdir.
 • Genelde artikülasyon problemleri görülür.
 • 56-70 dB Orta-İleri Derecede İşitme Kaybı
 • Bu derecede işitme kaybı olan birey, konuşma seslerinin neredeyse tamamına yakınını kaçırmaktadır.
 • Okulda bireysel veya grup etkinliklerinin büyük kısmında zorluk yaşarlar.
 • Dil-konuşma gelişiminde gecikme, dar bir kelime hazinesine sahiptiler.
 • kişilerin bireyin konuşmasını anlamada, ses kalitesinde bozulmalar belirgin şekilde göze batar.
 • Bireyin sosyalleşmesi zorlaşır, yaşıt ilişkileri kurmakta zorlanırlar.
 • 71-90 dB İleri Derecede İşitme Kaybı
 • İşitme cihazsız, sadece yüksek şiddetteki sesleri alabilirler.
 • Kayba uygun cihazla çevre seslerini ve konuşma seslerini fark ederler.
 • Eğer işitme kaybı dil gelişimi öncesi olmuş ise, dil ve konuşma kendiliğinden gelişmez veya ileri derecede gecikir.
 • Cihazsız olarak geçirilen süre uzadıkça, konuşmanın bozulması artar.
 • İşitme kaybı erken dönemde başladı ise; belirgin öğrenme güçlüğü, kelime hazinesinde daralma olur.
 • Kişi, sosyal iletişimde zorluk çektiğinden, yaşıt ilişkileri kısıtlı veya hiç yoktur.
 • 91 dB ve üzeri Çok İleri Derecede İşitme Kaybı
 • Sesten çok titreşimleri fark ederler.
 • İletişimde, işitmeden çok görsel ipuçları onlar için daha önceliklidir.

 

 • Uygun işitme cihazı ile ancak yüksek şiddetli, kaba sesleri fark edebilirler.
 • Dil ve konuşma kendiliğinden gelişmez.
 • İşitme-konuşma rehabilitasyonu verilmez ise, bu alanda gelişme görülmez.
No Comments

Post A Comment