vertigo Tag

İletim Tipi İşitme Kaybı: Dış ve/veya orta kulaktan ses iletiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu dış kulak yolundaki kulak kiri, enfeksiyon veya travma nedeniyle meydana gelen kulak zarı hasarı, orta kulakta kemikçiklerin zarar görmesi veya sertleşmesi veya enfeksiyonun neden olduğu orta kulaktaki sıvıdan kaynaklanabilir. Koklea kaynaklı...

Tinnitus dışarıdan bir ses kaynağı olmaksızın duyulan ses anlamına gelir ve en yaygın işitsel semptomlardan biridir. Erişkinlerde görülme oranı %8.2 ile 20 arasında değişmektedir . Ancak bu kişilerin 0,5- % 6’sının tinnitustan olumsuz etkilendiği ve işlevselliklerinin bozulduğu bildirilmiştir. Tinnitusun doğasını anlamak ve terapi/tedavi geliştirmek için...

Vertigo gerçekte olmadığı halde hastanın hissettiği hareket illüzyonudur. Kişinin yaşamı boyunca vertigo ile karşılaşma oranı yaklaşık %20-30 civarındadır. Denge birçok sistemin organize çalışması sonucu sağlanır. Baş dönmesi bu sistemlerden herhangi birinin çalışmasındaki aksaklıklar sonucu ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ile başvuran hastanın tanısının konması yönünden yakınma...