çocuk Tag

İletim Tipi İşitme Kaybı: Dış ve/veya orta kulaktan ses iletiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu dış kulak yolundaki kulak kiri, enfeksiyon veya travma nedeniyle meydana gelen kulak zarı hasarı, orta kulakta kemikçiklerin zarar görmesi veya sertleşmesi veya enfeksiyonun neden olduğu orta kulaktaki sıvıdan kaynaklanabilir. Koklea kaynaklı...

Tinnitus dışarıdan bir ses kaynağı olmaksızın duyulan ses anlamına gelir ve en yaygın işitsel semptomlardan biridir. Erişkinlerde görülme oranı %8.2 ile 20 arasında değişmektedir . Ancak bu kişilerin 0,5- % 6’sının tinnitustan olumsuz etkilendiği ve işlevselliklerinin bozulduğu bildirilmiştir. Tinnitusun doğasını anlamak ve terapi/tedavi geliştirmek için...

Vertigo gerçekte olmadığı halde hastanın hissettiği hareket illüzyonudur. Kişinin yaşamı boyunca vertigo ile karşılaşma oranı yaklaşık %20-30 civarındadır. Denge birçok sistemin organize çalışması sonucu sağlanır. Baş dönmesi bu sistemlerden herhangi birinin çalışmasındaki aksaklıklar sonucu ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ile başvuran hastanın tanısının konması yönünden yakınma...

16-25 dB Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı İşitme testi yapılmadan anlaşılması zordur. Uzaktaki ve fısıltı düzeyindekikonuşmayı anlamakta zorlanırlar. Bu düzeyde işitme kaybı, kişinin kimi etkinliklere katılmak için özgüvenin yetersiz olmasına veya bunu kaybetmesine sebep olabilir. 26-40 dB Hafif Derecede İşitme Kaybı Yaklaşık 30-40dB’lik işitme...

Konuşmanın yaşına uygun şekilde düzgün, akıcı ve net olmaması Konuşmanın çok yüksek şiddetli ya da çok düşük şiddetli olması Konuşmada ritim, ton ve vurgu gibi özelliklerin olmaması (monoton konuşma) Konuşurken bazı seslerin atlanması Grup içinde çekingen davranma, kendini dışlanmış ve rahatsız hissetme Herhangi bir...

İşitme kaybı şüphesi olan 0-18 yaş arası çocukların eğitim ve araştırma hastanesine kbb doktoruna kulak muayenesi yapılması gerekmektedir .  Kbb doktoru kişiyi, işitme testi veya bera testine yönlendirme yapmalıdır. Test olan çocuğun sonuçlarını tekrardan yorumlaması adına kbb hekimini ziyaret etmesi gerekmektedir . İşitme kaybı var...