Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminde gecikme belirtileri nelerdir?

Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminde gecikme belirtileri nelerdir?

  • Konuşmanın yaşına uygun şekilde düzgün, akıcı ve net olmaması
  • Konuşmanın çok yüksek şiddetli ya da çok düşük şiddetli olması
  • Konuşmada ritim, ton ve vurgu gibi özelliklerin olmaması (monoton konuşma)
  • Konuşurken bazı seslerin atlanması
  • Grup içinde çekingen davranma, kendini dışlanmış ve rahatsız hissetme
  • Herhangi bir eyleme başlamadan önce, o eylemi önce başkalarının yapmasını bekleme
  • Aileden alınan hikayede; “Çocuğun sadece duymak istediklerini duyduğunu” ifade etmesi
  • Sınıf ortamında dikkatini toplamada güçlük çekme
  • Kısa süreli dikkat ve zayıf kelime hafızası görülmesi
  • Okuma ve okul başarısında sorunların görülmesi
No Comments

Post A Comment