Author: okmeydani

İletim Tipi İşitme Kaybı: Dış ve/veya orta kulaktan ses iletiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu dış kulak yolundaki kulak kiri, enfeksiyon veya travma nedeniyle meydana gelen kulak zarı hasarı, orta kulakta kemikçiklerin zarar görmesi veya sertleşmesi veya enfeksiyonun neden olduğu orta kulaktaki sıvıdan kaynaklanabilir. Koklea kaynaklı...

Tinnitus dışarıdan bir ses kaynağı olmaksızın duyulan ses anlamına gelir ve en yaygın işitsel semptomlardan biridir. Erişkinlerde görülme oranı %8.2 ile 20 arasında değişmektedir . Ancak bu kişilerin 0,5- % 6’sının tinnitustan olumsuz etkilendiği ve işlevselliklerinin bozulduğu bildirilmiştir. Tinnitusun doğasını anlamak ve terapi/tedavi geliştirmek için...

Vertigo gerçekte olmadığı halde hastanın hissettiği hareket illüzyonudur. Kişinin yaşamı boyunca vertigo ile karşılaşma oranı yaklaşık %20-30 civarındadır. Denge birçok sistemin organize çalışması sonucu sağlanır. Baş dönmesi bu sistemlerden herhangi birinin çalışmasındaki aksaklıklar sonucu ortaya çıkabilir. Baş dönmesi ile başvuran hastanın tanısının konması yönünden yakınma...

16-25 dB Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı İşitme testi yapılmadan anlaşılması zordur. Uzaktaki ve fısıltı düzeyindekikonuşmayı anlamakta zorlanırlar. Bu düzeyde işitme kaybı, kişinin kimi etkinliklere katılmak için özgüvenin yetersiz olmasına veya bunu kaybetmesine sebep olabilir. 26-40 dB Hafif Derecede İşitme Kaybı Yaklaşık 30-40dB’lik işitme...

Konuşmanın yaşına uygun şekilde düzgün, akıcı ve net olmaması Konuşmanın çok yüksek şiddetli ya da çok düşük şiddetli olması Konuşmada ritim, ton ve vurgu gibi özelliklerin olmaması (monoton konuşma) Konuşurken bazı seslerin atlanması Grup içinde çekingen davranma, kendini dışlanmış ve rahatsız hissetme Herhangi bir...

Sık geçirilen kulak enfeksiyonları, özellikle tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları Sık tekrarlayan kulak ağrısı Belli sesleri duymada ve sesin yönünü tayin etmede güçlük Yüksek şiddetteki seslere daha iyi yanıt verme Sözel komutları yerine getirmede güçlük çekme veya hata yapma Gürültülü ortamlarda işitmede güçlük çekme, konuşmaları...

İşitme cihazının değişimi, bireyin işitme kaybının ilerleme hızına bağlıdır. Bir işitme cihazını mecburi olarak değiştirmek için tek sebep , işitme cihazının artık işitme kaybına yeterli gelmiyor olmasıdır. Bunun haricinde ise, birey dilediği zaman yeni teknolojileri kullanabilmek adına cihazını değiştirebilir. Örnek vermek gerekirse; 3 yıl önce...

Kulak kalıbı ve kulak içi montajlar yetişkin bir bireyde 6 ay ile 12 ay arasında değiştirilmelidir, aksi takdirde cihazda feedback (ötme) meydana gelebilir, kulak kalıbı kulağa tam oturmadığından dolayı iletilen ses kalitesi ve seviyesinde bozulmalar meydana gelebilir. Çocuklarda ise kulak kalıbı değişimi 3 ay ile...